Historia

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zostało założone w Melbourne w 1951 r. przez grupę polskich inżynierów imigrantów. W 1979 r. pierwotna nazwa, Koło Techników Polskich, została zmieniona na Stowarzyszenie Techników i Profesjonalistów Polskich a obecna nazwa Stowarzyszenia, rozszerzająca członkostwo na wszystkie grupy zawodowe, została zarejestrowana przez Consumer Affairs Victoria 13 sierpnia 2009 roku.

Celem istnienia Stowarzyszenia jest działalność towarzysko-rozrywkowa, edukacyjna i stypendialna.1. Działalność towarzysko-rozrywkowa to m.in. imprezy typu: "Andrzejki", "Opłatek", "Jajko" oraz inne, np.: pikniki, wycieczki, zabawy taneczne, sport, itp.2. Działalność edukacyjna to m.in. pogadanki, prelekcje, spotkania i dyskusje z własnymi lub zaproszonymi lektorami na różne interesujące tematy.

 

Zarząd

W skład Zarządu 2020-21 wchodzą następujące osoby:

 

dr Marek Kijek - Prezes

dr Michał Czajka - Wiceprezes

Zbigniew Zerger - Skarbnik 

dr Andrzej Pilawski - Sek​retarz

Bożena Iwanowska - Członek

dr Sylwia Greda-Bogusz- Członek