Naszym celem jest podtrzymywanie i krzewienie kultury polskiej wśród Polonii oraz działalność edukacyjna, towarzysko-rozrywkowa i stypendialna.