top of page

Celem SPPA jest podtrzymywanie i krzewienie kultury polskiej wśród Polonii oraz działalność edukacyjna, towarzysko-rozrywkowa i stypendialna.

Nicolaus Copernicus (Mikołaj Kopernik) Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, Polskie go wydało plemię.
bottom of page